suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kirjaamo- ja arkistopalvelut

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kirjaamo vastaa rekisteröityjä asiakirjoja koskeviin kysymyksiin ja asiakirjapyyntöihin. Kirjaamo myös ylläpitää asiarekisteriä THL:n käsittelemistä asioista, niihin liittyvistä asiakirjoista ja käsittelyvaiheista.

Toimi näin

Viralliset asiakirjat toimitetaan THL:n kirjaamoon. Kun asiakirja on vastaanotettu kirjaamossa, asia on samalla saatettu vireille. Kirjaamossa asiakirja rekisteröidään ja siirretään valmisteltavaksi asiaa hoitavalle työntekijälle. Rekisteröinti on tärkeää oikeusturvan ja asian käsittelyn seurannan kannalta. Kun asia on ratkaistu, lähettäjälle tai hakijalle lähetetään tieto asian ratkaisemisesta.

Sähköpostin kautta voit hoitaa asioita, jotka eivät edellytä virallista allekirjoitusta. Esimerkiksi työpaikkahakemukset, lausunnot tai tietopyynnöt voidaan lähettää sähköpostilla.

Huomaathan sähköpostia lähettäessäsi, että sähköpostiliikenne kulkee tietoverkossa salaamattomana. Jos haluat salata viestisi, käytä Turvapostia tai THL:n kirjaamon julkisella avaimella salattua sähköpostia. Ohjeistus verkkosivulla.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisten toimintaa julkisuudessa koskevan lain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Salassa pidettäviä tietoja sisältävien asiakirjojen saamiseksi käyttöön tarvitaan tutkimuslupa tai muu lupa. Kirjalliset lupahakemukset lähetetään THL:n kirjaamoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Palvelusta vastaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tekstistä vastaa: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Päivitetty: 28.4.2020