suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kiellon tai rajoituksen hakeminen maastoliikenteelle

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käytölle tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella voi hakea kieltoa tai rajoitusta.

Kielto tai rajoitus voidaan antaa, mikäli moottoriajoneuvojen käyttämisestä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella aiheutuu haittaa. Haitta voi aiheutua luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle ed ...

Toimi näin

Hae kieltoa tai rajoitusta siltä ELY-keskukselta, jonka toimialueella esityksessä tarkoitettu alue sijaitsee.

Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi:

  • lähettäjän nimi ja asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot,
  • alue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan, esitettynä mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla,
  • kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika,
  • kiellon tai rajoituksen perusteet sekä
  • muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset seikat.

Lähetä hakemus mieluiten sähköisesti ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä. Hakemuksen voi myös tulostaa ja postittaa ELY-keskuksen kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Esityksen kiellon tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä asianomainen kunta tai kunnan jäsen, paliskunta taikka sellainen viranomainen, yhteisö tai maanomistaja, jota asia koskee.

Sekä myönteinen että kielteinen päätös on maksullinen. Maksu määräytyy esityksen vireilletulon ajankohtana voimassa olevan ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Etelä-Savon ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 15.12.2021