suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Kestävyyskriteerien todentajaksi hakeminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Biopolttoaineita, bionesteitä tai biomassapolttoaineita tuottavien, valmistavien tai käyttävien toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmän toteutumista varmentavat todentajat hyväksyy Energiavirasto.

Kestävyyskriteerien todentajan pätevyyden arvioi FINAS tai muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion akkreditointielin.

Energiavirasto määrittää hyväksymispäätöksessä todentajan pätevyysalue ...

Toimi näin

Todentajaksi hakeutuvan toimijan on oltava yhteydessä Energiavirastoon hakemusprosessin aloittamiseksi. Yhteydenotot asiassa voi lähettää osoitteeseen kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Kestävyyskriteerien todentajan on oltava yhteisö tai säätiö taikka tällaisen osa. Todentajan on oltava riippumaton laissa tarkoitettuihin todentajan tehtäviin nähden. Todentajalla pitää olla myös riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä ja toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät. Lisäksi todentajalla on oltava toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottu järjestely.

Energiavirasto hyväksyy todentajan, jos todentajan hyväksymiselle asetettujen edellytysten täyttyminen on todettu FINASin tai muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion akkreditointielimen akkreditointimenettelyssä.

Energiavirasto voi hyväksyä todentajan määräajaksi FINASin akkreditointiprosessin läpiviemiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Energiavirasto

Palvelusta vastaa

Energiavirasto
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 6.5.2021