suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Kesätyöseteli nuorille

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Rovaniemen kaupunki tukee nuorten oma-aloitteista kesätyönhakua kesätyösetelillä. Kesätyösetelin tavoitteena on kannustaa työnantajia palkkaan nuoria kesätöihin. Kesätyösetelin arvo on 80 % nuorelle maksetusta bruttopalkasta, enintään 300 euroa ja se on tarkoitettu korvaamaan työnantajalle osa nuoren palkkakustannuksista.

Kesätyösetelistä, kesätyösetelin hausta ja muusta aiheeseen liittyvästä voi ...

Toimi näin

Lisätietoa Ohjaamosta p. 040 173 4155 tai kesatyot@rovaniemi.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Vuonna 2024 kesätyöseteli on suunnattu 2006, 2007 ja 2008 syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja opiskelunsa aloittaville nuorille. Työttömyysturvaan oikeutettu nuori ei voi saada kesätyöseteliä. Kesätyöseteli on henkilökohtainen eikä sitä saa kopioida tai luovuttaa toiselle henkilölle. Nuorta kohden voidaan myöntää yksi kesätyötuki, joka on kesätyöpaikka kaupungin yksikössä tai kesätyöseteli.

Työnantajalla pitää olla voimassa oleva y-tunnus. Työnantajan ei tarvitse olla rovaniemeläinen. Työpaikka voi sijaita missä päin Suomea tahansa.

 • Kesätyösetelityön on toteuduttava 1.5.-30.9.2024 välisenä aikana.
 • Työsopimus on tehtävä kirjallisesti.
 • Työsuhteen tulee kestää vähintään 10 työpäivää ja työtä on tehtävä vähintään 60 tuntia.
 • Nuorelle maksettava palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Mahdolliset lisät, työmatkatuet, ateria- ja majoituskorvaukset sekä lomakorvaukset maksetaan palkan lisäksi.
 • Nuoren palkkaava työnantaja vastaa itse kaikista työnantajavelvoitteista, kuten palkan sivukuluista ja lakisääteisistä vakuutuksista.
 • Tuki maksetaan palautuneiden dokumenttien perusteella. Tuen maksamista varten työnantajan tulee toimittaa Rovaniemen kaupungille alkuperäinen kesätyöseteli täytettynä, kopio allekirjoitetusta työsopimuksesta ja palkanmaksutositteet.
 • Kaikki dokumentit täytyy palauttaa palkanmaksun jälkeen tai viimeistään 31.10.2024.
 • Kesätyösetelitukea ei makseta, jos kesätyösetelin ehdot eivät täyty, dokumentit ovat puutteellisia tai dokumentteja ei ole palautettu määräpäivään mennessä.

Kesäyrittäjän tulee täyttää vaadittavat kriteerit, jotta pystyy kesätyösetelin hyödyntämään.

 • Hakee kesätyöseteliä hakuaikana.
 • Ennen kesäyrittäjyyden aloittamista nuori toimittaa kaupungille hakemuksen kesätyösetelin käyttämisestä yrittäjyyteen. Hakemuksen liitteenä on liiketoimintasuunnitelma ja todistus käydystä yrittäjyysvalmennuksesta. Hakemuksen liitteet toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kesatyot@rovaniemi.fi
 • Nuori suorittaa hyväksytysti yrittäjyysvalmennuksen (mikäli tämä on käyty aikaisemmin, ei valmennusta tarvitse käydä uudelleen)
 • Nuori tekee työtä vähintään 60 tuntia ajalla 1.5-30.9.2024
 • Nuoren yritystoiminnan tulos on vähintään 100 euroa
 • Nuori toimittaa Rovaniemen kaupungille kesätyösetelin täytettynä ja loppuraportin viimeistään 31.10.2024. Loppuraportti sisältää toimintakertomuksen, talousraportin ja itsearvioinnin.

Nuori vastaa itse kaikista yrityksensä toimintaan liittyvistä velvoitteista ja kustannuksista.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 17.1.2024