suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kemikaalivalvonta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Pelastuslaitoksen kemikaalivalvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Kemikaalivalvontaan liittyviä pelastusviranomaisen työosioita ovat kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta mukaan lukie ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden laajamittaisesta käytöstä ja säilytyksestä tulee tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitus tulee tehdä kemikaaleista, jotka on luokiteltu terveysvaaran, ympäristövaaran

tai fysikaalisen vaaran takia.

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien vaarallisuuden ja määrän perusteella. Vähäisestä käytöstä ja varastoinnista tehdään ilmoitus pelastusviranomaiselle, ja laajamittaisesta varastoinnista ja käytöstä tehdään ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Tekstistä vastaa: Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 7.6.2023