suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Satakunnan hyvinvointialue

Kemikaalien ja räjähteiden käyttöön sekä säilytykseen liittyvät luvat ja ilmoitukset

  • Lupa tai muu velvoite
  • 16 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kemikaalilainsäädännössä on annettu rajoituksia palavien nesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien säilyttämiselle.

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden laajamittaisesta käytöstä ja säilyttämisestä tulee tehdä ilmoitus hyvinvointialueen pelastusviranomaiselle.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden laajamittaisesta käytöstä ja säilytyksestä tulee tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitus tulee tehdä kemikaaleista, jotka on luokiteltu terveysvaaran, ympäristövaaran

tai fysikaalisen vaaran takia.

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien vaarallisuuden ja määrän perusteella. Vähäisestä käytöstä ja varastoinnista tehdään ilmoitus pelastusviranomaiselle, ja laajamittaisesta varastoinnista ja käytöstä tehdään ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Palvelun toteuttaa

Satakunnan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Satakunnan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Satakunnan hyvinvointialue
Päivitetty: 27.12.2022