suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan pelastuslaitos

Kemikaalien ja räjähteiden käyttöön sekä säilytykseen liittyvät luvat ja ilmoitukset

  • Lupa tai muu velvoite
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Säilytyksellä tarkoitetaan vaarallisen kemikaalin tai räjähteen vähäisen määrän hallussapitoa. Kemikaalien säilyttämisessä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta ja ne on säilytettävä vaatimusten mukaisissa päällyksissä niille varatuilla paikoilla. Säilytyspaikkojen siisteydestä ja järjestyksestä on huolehdittava, ilmanvaihto (erityisesti palavat nesteet ja kaasut) on varmistettava ja vuototapauksissa kemikaalin kerääminen talteen on oltava mahdollista. Keskenään reagoivat kemikaalit säilytetään erillään. Vaarallisten kemikaalien säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä ja myrkylliset kemikaalit lukitussa tilassa. Palavat nesteet ja aerosolit tulee ensisijaisesti säilyttää omassa palo-osastossaan ja erillään sytytyslähteistä.

Kemikaalilainsäädännössä on annettu rajoituksia palavien nesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien säilyttämiselle eräissä tiloissa, joissa ne voivat aiheuttaa erityisvaaraa. Alla olevaan taulukkoon on kerätty vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetuissa asetuksissa, nestekaasuasetuksessa ja räjähdeasetuksessa säädettyjä säilytysrajoituksia. Poikkeuksia näistä säilytysrajoituksista voi antaa pelastusviranomainen tai Tukes riippuen siitä, minkä viranomaisen valvontaan kohde kuuluu.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, joka aikoo laajamittaisesti käsitellä tai säilyttää vaarallisia kemikaaleja, tulee tehdä ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä kemikaaleista, jotka on luokiteltu terveysvaaran, ympäristövaaran tai fysikaalisen vaaran takia.

Tietoa vaarallisista kemikaaleista ja niihin liittyvistä luvista antaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan pelastuslaitos
Palvelusta vastaaPirkanmaan pelastuslaitos
Alue Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan pelastuslaitos
Päivitetty: 2.6.2020