suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Kemikaalien ja räjähteiden käyttöön sekä säilytykseen liittyvät luvat ja ilmoitukset

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vaaralliset aineet ovat nimensä mukaisesti vaarallisia, mutta niistä voidaan tehdä turvallisempia noudattamalla niiden valmistuksesta, käsittelystä, varastoinnista, säilytyksestä, varoitusmerkinnöistä jne. annettuja säädöksiä ja ohjeita.

Pelastuslaitos toimii valvontaviranomaisena mm. silloin, kun on kyse:

öljylämmityslaitteistojen asennuksesta tai maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuksesta,

pal ...

Toimi näin

Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi

(“Kemikaaliturvallisuuslaki” 390/2005, mm. 7-27 § ja “Valvonta-asetus” 685/2015, mm. 5 § ja 33-40 §)

Jos vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin määrä ylittää asetuksessa 685/2015 määritetyn ilmoitusrajan, on toiminnasta tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilmoitukseen käytettävä lomake löytyy tästä (Ilmoituslomake). Kainuun pelastuslaitoksen alueella ilmoitukset lähetetään osoitteella Kainuun pelastuslaitos, Opintie 1, 87100 Kajaani tai sähköpostitse osoitteella pelastuslaitos@kaipe.fi.

Toiminnan vaatimustenmukaisuuden toteutuminen varmistetaan ilmoitusasiakirjoista annettavalla päätöksellä sekä tuotantolaitoksen ja/tai varaston tarkastuksella. Tarkastus suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta

Kenelle ja millä ehdoin

Vaaralliset aineet ovat nimensä mukaisesti vaarallisia, mutta niistä voidaan tehdä turvallisempia noudattamalla niiden valmistuksesta, käsittelystä, varastoinnista, säilytyksestä, varoitusmerkinnöistä jne. annettuja säädöksiä ja ohjeita.

Pelastuslaitos toimii valvontaviranomaisena mm. silloin, kun on kyse:

öljylämmityslaitteistojen asennuksesta tai maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuksesta,

palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena yleisötilaisuuksissa.

kaupan yhteydessä tapahtuvasta pyroteknisten välineiden (ilotulitteiden) varastoinnista ja luovuttamisesta yksityiseen kulutukseen,

ilotulituksesta muuna kuin räjähdeasetuksessa säädettynä aikana (31.12. klo 18:00 – 1.1. klo 02:00),

vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista,

Jos vaarallisten aineiden säilytysmäärät eivät ylitä ilmoitusrajaa pelastusviranomaiselle, jää kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön liittyvät asiat lähes täysin kemikaalien säilyttäjän vastuulle. Pelastusviranomainen voi kuitenkin puuttua kemikaalien säilytyksessä tai käytössä havaittuihin laiminlyönteihin esim. palotarkastusten yhteydessä.

Tarkista säilytätkö kemikaaleja turvallisesti (www.tukes.fi).

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 1.1.2023