suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Kemera-tuki metsäteihin

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Uusia kemera-hakemuksia ei enää oteta vastaan. Hakemusten jättöaika päättyi 1.10.2023 ja kemera-tukia koskevan lain voimassaolo päättyy 31.12.2023. Toteuta kemera-työt tuen myöntämispäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Lähetä toteutusilmoitus tehdystä työstä Metsäkeskukselle. Kemera-töiden toteuttamisaika voi yltää maksimissaan vuoden 2026 puolelle.

Tuki metsätien rakentamiseen ja peru ...

Toimi näin

Uusia kemera-hakemuksia ei enää oteta vastaan. Hakemusten jättöaika päättyi 1.10.2023 ja kemera-tukia koskevan lain voimassaolo päättyy 31.12.2023. Toteuta kemera-työt tuen myöntämispäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Lähetä toteutusilmoitus tehdystä työstä Metsäkeskukselle. Kemera-töiden toteuttamisaika voi yltää maksimissaan vuoden 2026 puolelle.

Hakemus ja toteuttamissuunnitelma on toimitettava Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta. Työt saa aloittaa vasta, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Töiden toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Näet määräajan rahoituspäätöksestä.

Tulosta lomakkeet Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimita ne Metsäkeskukseen turvapostilla. Voit myös lähettää lomakkeen Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Voit ilmoittaa töitä tehdyksi ja hakea maksatusta töiden etenemisen mukaan. Pienin maksettava tukisumma on 300 euroa. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 prosenttia hankkeelle myönnetyn tuen määrästä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tiekunnan tulee olla perustettu.
 • Uuden tien osalta hankkeen vähimmäispituus on 500 metriä.
 • Kunnostetun tien päällysrakenteen tulee olla perusparannushankkeilla vähintään 3,6 metriä leveä.
 • Uuden tien päällysrakenteen tulee olla vähintään 4,0 metriä leveä.

Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt tulee kilpailuttaa. Tuki määräytyy todellisten kustannusten mukaan.

Tiehankkeilla tiekunta muodostaa hankintayksikön. Tämä on huomioitava sekä suunnittelu- että toteutustöiden kilpailutuksessa.

Tuen myöntäminen edellyttää, että Metsäkeskus on hyväksynyt toteuttamissuunnitelman. Työt voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Suunnitelmaan tulee sisältyä

 • rahoitushakemus
 • metsätiesuunnitelma
 • kartta, johon on merkitty muun muassa tielinjaus, rummut, kohtaus- ja kääntöpaikat sekä maa-aineskerrokset
 • osakastila- ja omistajaluettelo
 • ympäristöselvitys
 • kustannusten erittely suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin sekä muihin kustannuksiin
 • tiloittainen selvitys kustannusten työmääristä
 • toteutussopimus
 • tietoimitusten ja tiekunnan kokousten pöytäkirjat
 • kohtaamis- ja kääntymispaikkojen mitoitukset
 • maastotutkimuspöytäkirja tai muu vastaava dokumentti.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Jos samalle kohteelle on myönnetty aiemmin tukea metsätien rakentamis- tai perusparannushankkeeseen, voit saada tukea uudelleen, kun tuen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 20 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta 594/2015

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta 185/2020

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 34/2015

Palvelun toteuttaa

Suomen metsäkeskus

Palvelusta vastaa

Suomen metsäkeskus
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 15.11.2023