suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kelirikkoajan painorajoituksilla pyritään säilyttämään kantavuudeltaan heikkojen teiden mahdollisimman hyvä liikennöitävyys, vähentämään teiden vaurioitumista raskaan liikenteen johdosta sekä varmistamaan elintärkeiksi katsottavien kuljetusten liikennöinti myös kelirikkokautena. Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskukset voivat myöntää maksullisen, tilapäisen kuljetusluvan painoraj ...

Toimi näin

Täytä hakemuslomake ja lähetä ELY-keskukseen, jonka alueella painorajoitettu tie on.

Lupia ei myönnetä puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupakäsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien senhetkinen kunto. Poikkeuslupien myöntämisessä noudatetaan pidättyvyyttä ja niitä myönnetään vain hyvin perustein.


Määräaika

Kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille on oltava ennen painorajoitetulle tielle ajamista.

Käsittelyaika

Lupahakemuksen käsittely kestää pari työpäivää.

Voimassaoloaika

Lupa myönnetään yleensä kuljetuskohtaisesti kertaluonteisena. Kuitenkin määrällisesti ja ajallisesti selvästi kontrolloidusta kuljetuksesta on tarkoituksenmukaista ja perusteltua myöntää sen suorittamiseen useampien erillisten lupien sijasta yksi lupa. Pitempiaikaiseen lupaan jätetään varaus sen perumiseen ennen voimassaoloajan päättymistä, jos tien liikennöitävyys niin vaatii.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 2.1.2023