suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kehitysvammaisten henkilöiden palveluasuminen

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen järjestetään joustavasti sinun yksilöllisten tarpeittesi mukaan. Palveluun kuuluu esteetön ja toimiva asunto sekä ne välttämättömät tukipalvelut, joita tarvitset arjesta selviytymiseen. Asumispalvelu on sinulle maksutonta, mutta vuokran ja muut tavanomaiset asumiskulut maksat aina itse.

Asunto voi olla vuokra- tai omistusasunto. Se voi olla osa asuntor ...

Toimi näin

Vammaispalveluista saat apua tarvettasi vastaavien palveluiden ja asumismuodon löytämiseen. Ota yhteyttä oman asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Voit hakea palvelua täyttämällä vammaispalveluhakemuksen, jonka löydät varha.fi verkkosivuilta kohdasta Sähköinen asiointi. Hakemus löytyy sekä sähköisenä lomakkeena, että tulostettavana pdf-lomakkeena, jonka voit toimittaa oman alueesi vammaispalveluihin.

Liitä hakemukseen julkisen terveydenhuollon lausunto, josta selviää tämänhetkinen terveydentilasi, toimintakykysi, ja vammasi tai sairautesi pitkäaikaisuus. Parhaiten tähän tarkoitukseen soveltuu yleensä sellaisen hoitavan tahon lausunto tai selvitys, joka tuntee vammaasi tai sairauteesi liittyvän tilanteen parhaiten.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle, joka tarvitsee päivittäisissä toimissaan apua jatkuvasti tai erityisen runsaasti.

Kehitysvammalain mukaisia palveluita myönnetään henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuolto-ohjelma on asiakirja, johon kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumista ei järjestetä hyvin vaikea- ja monivammaisille henkilöille, joiden vamman tai sairauden takia tarvittavaa riittävää huolenpitoa ei ole mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Tällöin palvelu tulee järjestää muulla tavoin.

Palveluasumiseen kuuluu asunto, joka voi olla henkilön oma asunto, palvelutalon asunto tai ryhmäasumisen tai hajautetun asumisen ratkaisu. Palveluasumiseen sisältyvät myös asumiseen ja arjesta selviytymiseen liittyvät välttämättömät palvelut, kuten liikkumisesta, pukeutumisesta, siivouksesta ja lääkityksestä huolehtiminen. Nämä palvelut voidaan järjestää esimerkiksi henkilökohtaisena apuna, kotihoitona ja -sairaanhoitona.

Palveluasumisen mahdollistamiseksi asuntoon voidaan tehdä muutostöitä tai hankkia erilaisia laitteita, kuten turvapuhelin. Henkilön on saatava asumisen tueksi riittävästi palveluja ja muuta tukea.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 27.3.2024