suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Kehityksen ja oppimisen tuki

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Kehityksen ja oppimisen tuki (ent. varhaiserityiskasvatus) on osa varhaiskasvatuksen toimintaa, jonka tehtävänä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa tukitoimia tarvitsevia lapsia. Lapsen kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden niin vahvuudet kuin tukea tarvitsevat kehityksen ja oppimisen alueet. Sujuva yhteistyö vanhempien ja terveydenhoito-, opetus- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden kanssa edistää tavoitteiden saavuttamista.

Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palveluksessa on 4 varhaiserityisopettajaa, jotka ovat lasten, vanhempien ja henkilöstön tukena.

Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.raahe.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus.

Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy osoitteesta https://sote.easiointi.fi/fi/web/raahe-vaka.

Päivähoitopaikkoja haetaan ns. jatkuvan haun periaatteella. Määräaika hakemuksen jättämiselle riippuu perusteesta, jolla päivähoitopaikkaa haetaan. Pääsääntöisesti hakemus tulee tehdä neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.

Mikäli päivähoidon alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, hoitopaikkaa on haettava niin pian kuin tarpeen alkamisajankohta on tiedossa, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Hakemukseen tulee laittaa tieto, mikäli lapsi tarvitsee kehityksen ja oppimisen tukea tai hänellä on jo olemassa oleva lausunto. Mahdolliset lausunnot tulee toimittaa päivähoitotoimistoon erityislastentarhanopettajalle.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa varhaiskasvatus voidaan järjestää myös Ollinsaaren päiväkodin pienryhmässä.

Päiväkotien johtajat tekevät päätökset hoitopaikoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan (voimassa 1.3.2017 alkaen).

Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu perustuu perheen kokoon, tuloihin sekä varattuihin tunteihin / kuukausi.

Lisätietoja: https://www.raahe.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 26.11.2019