suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Kaupunginarkiston tietopalvelu

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Rovaniemen kaupunginarkistossa on kolmen kunnan arkistoaineistot: lakanneiden Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan aineistot ja nykyisen Rovaniemen kaupungin arkistoaineisto. Kaupunginarkisto palvelee kaupungin henkilökunnan lisäksi opiskelijoita, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Arkistopalvelut laatii yksityishenkilöille arkistossa olevasta aineistosta oikeaksi to ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit tulla tutkimaan kaupunginarkiston julkista asiakirja-aineistoa. Asiakirjoja ei lainata arkiston ulkopuolelle. Sovi käynnistä etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Voit tilata asiakirja- ja todistusjäljennöksen puhelimitse sähköisen asioinnin kautta, arkistopalvelujen numerosta tai sähköpostitse. Lähetä arkaluonteisia tietoja ja henkilötietoja sisältävät asiakirja- ja tietopyynnöt turvaposti -palvelun kautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 29.1.2024