suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Kaupunginarkiston tietopalvelu

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Mikkelin kaupunginarkiston tehtävänä on säilyttää kaupungin tuottamat viranomaisasiakirjat, jotka tulee arkistolain perusteella säilyttää pysyvästi, arkistoida.

Kaupunginarkisto säilyttää myös Mikkelin kaupunkiin liitettyjen kuntien eli Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin maalaiskunnan, Ristiinan ja Suomenniemen arkistot sekä Mikkelin seudun terveydenhuollon kuntayhtymän arkiston hallinnolliset asiakirjat.

Arkistotoimen asianmukaisella hoidolla taataan kaupungin, kuntalaisten sekä yksityisten toimijoiden oikeusturva, ja mahdollistetaan kunnallisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilyminen sekä se, että asiakirjoja voidaan käyttää tutkimuksissa tiedon lähteinä.

Kaupunginarkiston tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kaupungin henkilökuntaa, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Mikkelin kaupungin hallussa olevista viranomaisten asiakirjoista voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön sähköisellä lomakkeella. Myös kaupunginarkistossa oleviin asiakirjoihin kohdistuvan tietopyynnön voi tehdä samalla lomakkeella. Lomake siirtyy kaupungin asianhallintajärjestelmään, josta se välitetään oikealle taholle käsiteltäväksi.

Tietopyynnön voi tehdä myös kaupungin kirjaamoon sähköpostitse tai soittamalla. Ensisijaisena yhteydenottokeinona pyydetään kuitenkin käyttämään sähköistä lomaketta.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 22.12.2020