suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Kaupunginarkiston tietopalvelu

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Mikkelin kaupunginarkiston tehtävänä on säilyttää kaupungin tuottamat viranomaisasiakirjat, jotka tulee arkistolain perusteella säilyttää pysyvästi, arkistoida.

Kaupunginarkisto säilyttää myös Mikkelin kaupunkiin liitettyjen kuntien eli Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin maalaiskunnan, Ristiinan ja Suomenniemen arkistot sekä Mikkelin seudun terveydenhuollon kuntayhtymän arkiston hallinnolliset asiak ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Mikkelin kaupungin hallussa olevista viranomaisten asiakirjoista voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön sähköisellä lomakkeella. Myös kaupunginarkistossa oleviin asiakirjoihin kohdistuvan tietopyynnön voi tehdä samalla lomakkeella. Lomake siirtyy kaupungin asianhallintajärjestelmään, josta se välitetään oikealle taholle käsiteltäväksi.

Tietopyynnön voi tehdä myös kaupungin kirjaamoon sähköpostitse tai soittamalla. Ensisijaisena yhteydenottokeinona pyydetään kuitenkin käyttämään sähköistä lomaketta.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Mikkelin kaupunki

Palvelusta vastaa

Mikkelin kaupunki
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 22.12.2020