suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kaupalliseen kalastukseen käytettävän aluksen rekisteröinti

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Alus tai vene on rekisteröitävä ennen kuin sitä saadaan käyttää kaupalliseen kalastukseen.

Merialueella alukset rekisteröidään kahteen ryhmään, joille on määritelty omat kapasiteettirajansa: 1) kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituiset kalastusalukset (rannikkoalukset) ja 2) kokonaispituudeltaan vähintään 12 metrin pituiset kalastusalukset (avomerialukset).

Rekisteritila mitataan aluksen vetoisuutena (GT) ja konetehona (kW). Tästä johtuen ei ilmoitettavan aluksen välitön rekisteröinti aina ole mahdollista mikäli hakija ei itse samalla poista vähintään vastaavaa kapasiteettimäärää.

Aluksen kapasiteetin lisääminen edellyttää myös rekisteröintiä, ennen kuin kalastusaluksen käyttöä kaupalliseen kalastukseen saadaan jatkaa. Hakijan on tällöin hankittava käyttöönsä tähän tarvittava rekisteritila.

Sisävesialueella alukset jaetaan kahteen ryhmään käyttötarkoituksen perusteella: 1) troolarit sekä 2) muut alukset. Kapasiteettimääriä ei ole rajoitettu.

Alusta koskevien tietojen muuttumisesta tulee viipymättä ilmoittaa ELY-keskukseen.

Kalastusalusrekisteriä käytetään suomalaisten kalastusalusten kalastuskapasiteetin seuraamiseen ja säätelyyn sekä kaupallisen kalastuksen ja vesiviljelyn valvontaan, tutkimukseen, kehittämiseen ja tilastointiin. Rekisteriä ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Toimi näin

Tee rekisteröintihakemus käyttäen tulostettavaa lomaketta (Merialueet: Kaupalliseen kalastukseen käytettävän aluksen rekisteröintihakemus / Sisävesialueet: Sisävesialuksen rekisteröintilomake) ja lähetä se ja vaaditut asiakirjat ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Voit lähettää hakemuksen myös postitse. ELY-keskusten yhteystiedot löydät Palvelupaikat -kohdasta.

Jos aluksesi tiedot muuttuvat, tee niistä ilmoitus tulostettavalla lomakkeella (Kalastusaluksen rekisteröintilupa, aluksen poisto tai muutos) ja lähetä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen joko yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Kalastusaluksen tai veneen rekisteröinnin edellytyksenä on, että alus tai vene on suomalainen ja että rekisterissä on riittävästi tilaa rekisteröitävälle alukselle.

Kalastusalusta ei saa käyttää kaupalliseen kalastukseen jos sillä ei ole voimassa olevaa kalastuslisenssiä, johon merkityt tiedot pitävät paikkansa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 10.3.2021