suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Katujen kunnossapito

  • Palvelu
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Liikenneväylien kunnossapidosta eli päällysteiden ja rakenteiden kunnosta, liikenteen ohjauslaitteista, lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö tai Liikennealueiden kunnossapitoyksikkö.

Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu, talvihoitoon liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan.

Talvihoidon vastuualueet ja urakoitsijatiedot löytyvät verkkoasiointi -välilehdeltä (Talvihoidon alueurakka-alueet kartalla). Alueurakka-alueet on esitetty kartalla väreillä:

Iisalmen kaupunki (sininen)

T:mi Kari K. Kokkarinen (punainen)

Iikopa Oy (keltainen)

Yhteystiedot löytyvät Puhelinasiointi- välilehdeltä.

Talvihoitotehtävät

•Auraus

•Sohjon poisto

•Pinnan tasaus (polanteen poisto)

•Lumen siirto näkemäalueilta

•Lumen poisto portaat ja katokset

•Liukkauden torjunta (hiekoitus)

•Hiekoitushiekan poisto

Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja vesikouru vapaana vedestä ja jäästä (Kunnossapitolaki 1978).

Kadut kuntoon oppaassa on kerrottu tarkemmin mm. kunnossapidon laatuvaatimuksista, vastuista sekä tiedottamisesta ja valvonnasta.

Toimi näin

Liikenneväylien kunnossapitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan kunnossapitomestariin tai jätä palautetta Palautepalvelun kautta.

Talvihoitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 18.1.2021