suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Vaasassa kadut on jaettu kunnossapitoluokkiin sen mukaan, missä järjestyksessä katuja huolletaan. Katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut on jaettu talvikunnossapitoon, puhtaanapitoon ja muuhun kunnossapitoon. Talvikunnossapito käsittää lumen ja jään poiston, liukkauden torjunnan ja hiekotuksen poiston, lumivallien poiskuljetuksen ja katuojien ja sadevesikourujen lumettomana ja jäättömänä pitämisen; puhtaanapito lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poiston ja kasvillisuuden siistimisen ja muu kunnossapito päällysteiden korjaamisen, kadun kalusteiden hoidon sekä liikennemerkkien ja opasteiden hoidon.

Toimi näin

Talvikunnossapitoon liittyen voit soittaa kuntatekniikan päivystysnumeroon virka-ajan ulkopuolella klo 16.00-07.00.

Kenelle ja millä ehdoin

Lain mukaan tontinomistajien on itse pidettävä huolta omista kulkuteistään eli muun muassa poistettava haittaava lumi, hoidettava hiekoitus sekä huolehdittava ritiläkaivojen aukipidosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 29.7.2021