suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervolan kunta

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Tervola
  • Julkinen palvelu

Tekninen toimi rakennuttaa ja kunnossapitää pääosan asemakaava-alueella olevista teistä ja tievalaistuksesta sekä yleisistä alueista (mm. puistot, liikuntapaikat, leikkipaikat, uimarannat, veneenlaskupaikat, laavut). Osa kaava-alueen teistä (Palonperäntie, Siltatie ja Itäpuolentie) ja suurin osa kevyenliikenteen väylistä kuuluu ELY:n kunnossapidettäviin teihin. Teiden kunnossapito hoidetaan pääosi ...

Toimi näin

Jos havaitset epäkohtia kunnan ylläpitämien asemakaava-alueiden katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa ota yhteyttä tekniseen osastoon.

Valtion ylläpitämistä teistä vastaa ELY-keskus.

Yksityisten teiden osalta kunnossapidosta vastaa tiekunta tai järjestäytymättömän tien osakkaat.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Tervolan kunta

Palvelusta vastaa

Tervolan kunta
Tekstistä vastaa: Tervolan kunta
Päivitetty: 15.11.2022