suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tammelan kunta

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Tammela
  • Julkinen palvelu

Lumen auraus ja säilytys

Kiinteistöjen talvikunnossapito ei saa vaikeuttaa katujen ja jalkakäytävien käyttökelpoista ja turvallista käyttöä. Kiinteistöjen lumia ei saa tuoda katualueelle, jalkakäytävälle eikä myöskään kunnan maalle, vaan ne tulee sijoittaa omalle tontille. Tontinomistajan tai haltijan tulee myös huolehtia siitä, että kadunkulmassa on esteetön näkemäalue.

Mikäli tontille kertynyttä lunta ei tilanpuutteen tai muun syyn johdosta voida säilyttää tontilla, tontinomistajan/haltijan tulee toimittaa lumet kunnan lumenkaatopaikalle (venerannan läheisellä laidunalueella Kydössä). Kunnan valvontaviranomainen voi tarvittaessa puuttua laiminlyönteihin sakon uhalla tai uhalla, että kunta tekee tekemättä jätetyn työn laiminlyöjän kustannuksella. Kunnan ja tontinomistajan/haltijan velvoitteista kadun hoidossa säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa (31.8.1978/669).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTammelan kunta
Palvelusta vastaaTammelan kunta
Alue Tammela
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tammelan kunta
Päivitetty: 4.10.2021