suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sastamalan kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Sastamala
  • Julkinen palvelu

Kunta vastaa yleisten alueidensa kunnossa - ja puhtaanapidosta. Tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä vastaa tontin omistaja. Maanteiden kunnossapito on Liikenneviraston vastuulla.

Katujen kunnossapidosta vastaa kunnossapitomestari puh. 050 6 1115.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Sastamalan kaupunki

Palvelusta vastaa

Sastamalan kaupunki
Tekstistä vastaa: Sastamalan kaupunki
Päivitetty: 23.11.2020