suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoimien teiden ja kevyenliikenteen väylien sekä yksityisteiden kunnossapito ei kuulu Saarijärven kaupungille. ELY-keskus kunnossapitää seuraavia teitä: Myllymäentie, Uuraistentie, Paavontie, Koiralammentie, Lukiontie, Kannonkoskentie ja Viitasaarentie kevyenliikenteen väylineen sekä tieliittymä Kannonkoskentieltä valtatie 13:sta. Edellä mainittuja teitä koskevat ilmoitukset voi tehdä Tienkäyttäjän linjalle puh. 0200 2100. Kaikkein muiden keskus taajama-alueen tiealueiden kunnossapito kuuluu Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalveluille.

Saarijärven kaupungilla on hoidettavia puistoalueita noin 12 ha, nämä ovat niitä alueita joista leikataan nurmikot viikoittain, ja tehdään muitakin hoitotoimenpiteitä useimmin, hoidetaan istutukset ja kukka-astiat.

Alueisiin kuuluu yleiset uimarannat, useita piha-alueita, 10 leikkipuistoa sekä muut yleiset alueet.

Puistoiksi kutsutaan:

Lukionpuistoa, joka sijaitsee lukion lähellä.

Heralanpuistoa (ns. koivupuisto), sijaitsee 13-tien, kaupungintalon ja Kannonkoskentien välissä.

Veteraanipuistoa, joka toimii katselupuistona, mistä hyvä näkymä 13-tielle. Puistossa veteraanien muistokivi, puisto sijaitsee Otontiellä hautausmaan lähellä.

Muita hoidettavia puistoalueita on Sivulantien varrella, kaupungintalon ympäristössä, sekä kaupungin keskuskatujen varsilla.

Suojaviheralueita, puistometsiköitä on useita kymmeniä hehtaareita, näissä tehdään hoitotoimenpiteitä tarpeen ja resurssien mukaan.

Yleisiä uimarantoja on noin 25, joista Autiolahden, Mansikkaniemen ja Matorannan uimarantojen kunnossapito kuuluu Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalveluille ja muista uimarannoista huolehtivat kyläyhdistykset.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSaarijärven kaupunki
Palvelusta vastaaSaarijärven kaupunki
Alue Saarijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 7.9.2021