suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Asemakaava-alueen katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidon hoitovastuista on määrätty laissa. Kaupungin vastuulla on katujen ja yleisten alueiden kunnossapito. Kaupunki huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, istutusten, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Jos tonttia reunustaa jalkakäytävä, niin tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla siltä jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia jalkakäytävän liukkauden torjumisesta ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta.

Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistaja vastaa myös kiinteistölleen johtavan kulkutien kunnossapidosta.

Tontinomistajalla on lisäksi lain mukaan vastuu katualueen puhtaanapidosta pitämällä katualue roskattomana ja siistinä tontin reunasta katualueen keskilinjaan saakka. Myös viherkaistan hoito 3 metrin etäisyydelle tontinrajasta sekä liittymärummun puhdistaminen kuuluu kiinteistölle. Kaupunki huolehtii keväisin hiekoitushiekan poistosta kaduilta sekä kevyen liikenteen väyliltä.

Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kaupungin hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on kaupungin pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa.

Toimi näin

Voit lähettää palautetta katujen kunnosta sähköpostilla osoitteeseen palaute.tekninentoimi@raahe.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 22.4.2022