suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Punkalaitumen kunta

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Punkalaidun
  • Julkinen palvelu

Punkalaitumen kunnassa tekninen toimi huolehtii katujen kesä- ja talvihoitotöistä ja vastaa myös kaava-alueen osalta valtion teiden viheralueiden ja istutusten hoidosta sekä tievalaistuksen kunnossapidosta haja-asutusalueella. Osaston toimintaan kuuluu myös puistojen ja leikkipaikkojen yms. virkistysalueiden sekä torin ja yleisten uimarantojen hoito ja kunnossapito. Liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaa kunnan vapaa-aikatoimi.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPunkalaitumen kunta
Palvelusta vastaaPunkalaitumen kunta
Alue Punkalaidun
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Punkalaitumen kunta
Päivitetty: 30.10.2019