suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pietarsaaren kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Pietarsaari
  • Julkinen palvelu

Katujen ja yleisten alueiden, puistojen ja viheralueiden sekä urheilu- ja virkistysalueiden kunnossapitoa hoitaa Pietarsaaren Alerte Oy. Kaupungin kunnallistekninen osasto tilaa työt katu- sekä puistoalueille ja liikuntatoimisto liikunta-alueille.

Normaalin työajan ulkopuolella on kiireellisiä töitä varten varallaolojärjestely.

Toimi näin

Katujen kunnossapidosta annetaan palautetta kaupungin kotisivuilta: Asuminen ja ympäristö » Tekniset palvelut » Kunnallistekninen osasto » Palaute katujen kunnossapidosta.

Palautekanavana toimii myös matkapuhelimeen ladattava Jeppsapp-sovellus, josta valitaan Virhi.

Kenelle ja millä ehdoin

Tonttiliittymän kunnossapito kuuluu kiinteistölle. Kiinteistön vastuulle kuuluu myös mahdollinen jalkakäytävä ja pyörätie ajoliittymän kohdalla ajorataan saakka. Kiinteistö korjaa myös asfaltin ja rikkoutuneen reunakiven. Rumpu ajoliittymän alla kuuluu kiinteistölle.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelusta vastaa

Pietarsaaren kaupunki
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren kaupunki
Päivitetty: 9.8.2023