suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pedersören kunta

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Pedersören kunta
  • Julkinen palvelu

Pedersören kunta hoitaa katujen ja yleisten alueiden, esim. viheralueiden ja torien, kunnossa- ja puhtaanapitoa. Katujen ja pyöräilyteiden kesä- ja talvikunnossapitoa hoidetaan kunnan kaava-alueilla. Kunta hoitaa myös yksityisteiden kunnossapitoa, jos hoitosopimus on tehty kunnan ja tienomistajan välillä.

Valtion teiden kunnossapidosta kunnan alueella vastaa Väylävirasto.

Jos olet tontinomistaja ...

Toimi näin

Kunnan hallinnoimien teiden kunnossapidon häiriöistä voit ilmoittaa sähköpostiosoitteelle tekniska@pedersore.fi. Voit myös käyttää Virhi-palvelua vikailmoituksia varten.

Palaute Väyläviraston hallinnoimien teiden kunnossapidosta voit antaa puhelimitse Tienkäyttäjän linjalle puh. nro 0200 2100 (ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista, 24 h/vrk)

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Pedersören kunta

Palvelusta vastaa

Pedersören kunta
Tekstistä vastaa: Pedersören kunta
Päivitetty: 25.8.2023