suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oriveden kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Orivesi
  • Julkinen palvelu

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasais ...

Toimi näin

Kaupungin kunnossapitoyksikkö huolehtii asemakaava-alueen katujen sekä kevyen liikenteen väylien hoidosta ja kunnossapidosta. Mikäli huomaat puutteita tai huomautettavaa, anna palautetta palautelomakkeella.

Tontinomistajan tai -haltijan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena. Tontin omistajan tai haltijan tulee täten huolehtia muun muassa jalankulkua haittaavan lumen ja jään poistamisesta, tarvittaessa liukkauden torjunnasta sekä kevään tullen liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävän osuudelta. Tontinomistaja tai -haltija vastaa myös tontille johtavan ajoliittymän kunnossapidosta, kuten tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun pitämisestä avoinna ja toimintakuntoisena. Tontilla olevan kasvillisuuden hoito kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Kiinteistönomistajan velvollisuus on huolehtia, etteivät puiden oksat, pensaat tai tontin muu kasvillisuus kasva tontin ulkopuolelle heikentäen liikenneturvallisuutta tai haitaten kevyen liikenteen väylän tai ajoradan käyttöä. Erityisesti ajoliittymien, valaisinpylväiden, liikennemerkkien ja katunimiviittojen kohdalla kasvillisuus ei saa rajoittaa näkemiä tai haitata merkkien havaitsemista. Näkemäalueet tulee pitää vapaina poistamalla liian alhaalla kasvavat puiden oksat sekä madaltamalla ja kaventamalla näkyvyyttä haittaavat pensasaidat. Tontinomistajien ja -haltijoiden tulee tarkistaa katualueisiin rajautuvat kasvillisuusalueet ja tarvittaessa karsia tieturvallisuutta vaarantavat puiden ja pensaiden oksat. Laki naapuruussuhteista (8 §) antaa kunnalle oikeuden poistaa haitalliset oksat, ellei tontin omistaja tee sitä kohtuullisessa ajassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kadut sijaitsevat asemakaava-alueella.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Oriveden kaupunki

Palvelusta vastaa

Oriveden kaupunki
Tekstistä vastaa: Oriveden kaupunki
Päivitetty: 29.1.2022