suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Naantalissa asemakaava-alueella olevia teitä, katuja, toreja, puistoja, istutuksia ja muita yleisiä alueita hoidetaan hoitoluokituksen mukaan.

Kaupungin ylläpitämiä teitä ja katuja hoidetaan katuluokituksen mukaisesti. Luokituksessa väylät on jaoteltu viiteen kunnossapitoluokkaan: pääkadut, kokoojakadut, asuntokadut, kevyen liikenteen väylät ja yksityistiet. Katuluokituksen perusteena on liikenteen laatu ja tarpeet sekä liikennemäärät. Samaan luokkaan kuuluvat kadut pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa.

Katuluokitukseen liittyy kiinteästi hoitotason määrittely, jossa kunnossapitoluokittain on määritelty väylien kesä- ja talvihoito, puhtaanapito sekä valaistuksen ylläpito. Esimerkiksi talvikunnossapidossa esitetään luokittain millaisessa kunnossa väylien on oltava ja milloin talvityöhön on ryhdyttävä lumisateen tai jäätymisen jälkeen. Laatuvaatimuksena on, että katu on liikennöitävässä kunnossa.

Naantali kaupungin viheromaisuutta hoidetaan viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti: rakennetut puistot A1-A3, taajamametsät C, erityisalueet E sekä erikseen puhtaanapidon hoitoluokka P. Tarkoituksenmukaisesti hoidetut viheralueet ovat viihtyisiä ja turvallisia, ne antavat iloa sekä virkistystä käyttäjilleen ja ovat merkittävä osa Naantalin kaupunkikuvaa.

A1- ja A2-luokituksen tarkimmin hoidetut puistot sijaitsevat pääasiassa Naantalin keskustassa ja vanhassa kaupungissa. Lisäksi kaikki leikkialueet sijainnistaan riippumatta hoidetaan aina A2-tason mukaan.

Tavanomaisia viherympäristön kunnossapitotoimia ovat:

  • puhtaanapito
  • kevät- ja syyssiivoukset
  • nurmen leikkaus
  • kasvillisuuden ja istutusten hoitotoimet
  • kalusteiden ja laitteiden ylläpito sekä
  • auraus ja liukkauden torjunta.

Toimi näin

Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 25.7.2022