suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

KATUJEN KUNNOSSAPITO

Asemakaava-alueella olevien katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon kuuluu talvisin lumenauraus ja hiekoitus, keväisin hiekoitushiekan poisto sekä kesällä sorateiden pölynsidonta. Kesällä suoritetaan myös asfaltin pinnan korjauksia, sorateitten lanauksia, suojateitten ym. maalauksia, näkemäalueiden raivauksia ja tienvarsien niittoa. Kunnossapito ostetaan ulkopuoliselta urakoitsijalta.

Liperin kunnan alueella olevien maanteiden ja niiden varrella olevien kevyenliikenteen väylien hoito- ja kunnossapidosta vastaa Ely-keskus.

Yksityisteiden kunnossapidosta huolehtivat tiekunnat.

VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITO

Viherympäristön kunnossapitotoimia ovat mm. puhtaanapito, kevät- ja syyssiivoukset, nurmen leikkaus, kasvillisuuden ja istutusten hoitotoimet, kalusteiden ja laitteiden ylläpito.

UIMARANNAT

Liperin kunta ylläpitää Liperin kirkonkylän, Viinijärven, Ylämyllyn Honkalammen, Ylämyllyn Leinosen lammen ja Kuoringan uimarantoja. Kunta huolehtii yleisten uimarantojen turvallisuudesta ja siisteydestä. Poikkeuksena on Kuoringan uimaranta, jonka maa-alueet ovat Ely- keskuksen vastuulla. Uimaveden laatua tarkkailee Pohjois-Karjalan ympäristöterveys.

Liperin kunnassa elinympäristöpalvelut huolehtivat kaavateiden, virkistysalueiden, leikki- ja liikuntapaikkojen sekä yleisten uimarantojen hoidosta.

Toimi näin

Liikenneväylien osalta yhteyden otot yhdyskuntainsinöörille. Yleisten alueiden osalta yhteyden otot kiinteistörakennusmestarille

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 1.10.2021