suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauhajoen kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Kauhajoki
  • Julkinen palvelu

Kunnossapitolain mukaan kaupungin on pidettävä kadut sen käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa. Kauhajoella kaupungin kiinteistöjen pihojen, katujen ja yleisten

alueiden hoito tehdään yksityisiltä yrittäjiltä vuokratulla kalustolla. Kunnossapitokalustosta pyydetään vuositarjoukset avoimella menettelyllä.

Katujen kesäkunnossapito:

- puhdistus hiekoitushiekasta. Katujen muu puhtaanapito tien keskiviivaan asti kuuluu kadunvarren kiinteistöjen tehtäväksi.

- sorateiden tasaus ja pölynsidonta. Pölynsidontaan käytetään tiesuolaa (kalsiumkloridia). Sorateiden tasaus suoritetaan, kun liikenne ei pysty väistämään teiden kuoppia.

Yleensä tasaus suoritetaan kaikilla sorateillä yhtä aikaa

- katupäällysteiden tarkastus ja kunnostus

- viherkaistojen nurmen ja kasvillisuuden hoito

- ajoratamaalaukset

- liikennevalojen hoito ja kunnossapito

- siltojen tarkastus ja puhtaanapito sekä kunnostukset

- liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito

- luiskien niitto ja vesakonraivaus

- ojien, rumpujen ja kuivatusten kunnossapito, kiinteistöjen liittymät rumpuineen kuuluvat kiinteistön omistajalle

- aurausviittojen pystytys

Katujen talvikunnossapito:

Kaupungin sääpäivystäjä ostaa yritysten palveluja tarpeen mukaan ja huolehtii kaluston liikkeellelähdöstä säännöllisen työajan ulkopuolella. Kalusto vuokrataan vuositarjousten perusteella. Kaupungilla on 2 hiekoitinta, joita vedetään vuokrakalustolla. Aurausta ja hiekoitusta varten hoitoalueet on jaettu kolmeen luokkaan alueiden liikennemäärien mukaan.

Auraus aloitetaan, kun lumen määrä haittaa liikennettä tai lumentulo on lakkaamassa. Yleensä liikkeellelähtö tapahtuu autolla n.klo 3.00 ja muu kalusto noin tuntia myöhemmin.

Lumipyryn jälkeisen täyden aurauksen suorittaa 14 työkonetta.

Lumen auraus ja alueiden hiekoitus aloitetaan luokituksen mukaisessa järjestyksessä, kun lunta on kertynyt vilkkaimmin liikennöidyille teille n. 5 cm. Räntäsateella jalkakäytäviä ja kevyenliikenteenväyliä pyritään hoitamaan jo n. 3 cm kerroksista lähtien.

Liukkauden torjunta aloitetaan jalkakäytävistä.

Toimi näin

Katujen kunnossapidosta vastaa kunnossapitopäällikkö.

Säännöllisen työajan puitteissa hoitaa kunnossapitopäällikkö kunnossapitotoimenpiteiden suorittamisesta. Sääpäivystäjät hoitavat vuorollaan tavoitteellisen kunnossapitotason alittuessa kunnossapitotoimenpiteiden aloittamisen. Sääpäivystäjällä on käytössä sääpalveluohjelma, josta voidaan säätutkakuvista seurata pilvien liikkeitä ja ennakoida aurauksen aloitusta.

Talvikunnossapidosta voi ottaa yhteyttä sääpäivystäjän puhelimeen 0400 298 872, joka on avoinna aurauksen aikana sekä normaalina työaikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKauhajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKauhajoen kaupunki
Alue Kauhajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kauhajoen kaupunki
Päivitetty: 24.11.2021