suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus pitää sisällään asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet.

KATUJEN KUNNOSSAPITO

Katujen kunnossapidosta Kangasalan kaupungissa vastaa teknisen keskus / ylläpito, jonka tehtävinä ovat katujen, teiden, kevyen liikenteen väylien, siltojen, torien ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt.

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITO

Kangasalan rakentamisen palvelualue / ulkoalueiden ylläpito pitää kunnossa ja ylläpitää rakentamiaan puistoja ja leikkipaikkoja, liikuntapaikkoja, liikenneviheralueita, uimarantoja, liikuntareittejä, matonpesupaikkoja, venerantoja ja taajamametsiä. Viheralueita hoidetaan hyväksytyn viherhoitoluokituksen mukaisesti. Ylläpidon tehtäviin kuuluu kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden, laitteiden ja varusteiden hoitaminen sekä viheralueiden yleiseen siisteyden ylläpitäminen. Ylläpidossa laaditaan asemakaavoitettujen puistojen ja leikkipaikkojen, liikenneviheralueiden, liikuntaviheralueiden vihersuunnitelmia.

Katujen, teiden, kevyen liikenteen väylien, siltojen, torien ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoasioihin sekä hulevesiverkostoon liittyvät yhteydenotot tulee tehdä Kangasalan vikailmoituksiin.

Puistojen, leikkipaikkojen, liikuntapaikkojen, liikenneviheralueiden, uimarantojen, liikuntareittien, matonpesupaikkojen, venerantojen ja taajamametsien sekä muiden kaupungin julkisten viheralueiden yhteydenotot vikailmoituspalvelun kautta.

Toimi näin

Katujen, teiden, kevyen liikenteen väylien, siltojen, torien ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoasioihin sekä hulevesiverkostoon liittyvät yhteydenotot tulee tehdä Kangasalan vikailmoituksiin.

Puistojen, leikkipaikkojen, liikuntapaikkojen, liikenneviheralueiden, uimarantojen, liikuntareittien, matonpesupaikkojen, venerantojen ja taajamametsien sekä muiden kaupungin julkisten viheralueiden yhteydenotot vikailmoituspalvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Katujen, teiden, kevyen liikenteen väylien, siltojen, torien ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoasioihin sekä hulevesiverkostoon liittyvät yhteydenotot tulee tehdä Kangasalan vikailmoituksiin.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 27.2.2020