suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Jämsän kaupunki
Alue: Jämsä
Palvelun kieli: suomi

Yleiseen käyttöön luovutettujen katujen kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudesta säädetään laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1987/669). Lakia uudistettiin osittain 1.11.2005 voimaan tulleella lailla (547/2005), jonka keskeisimmät muutokset koskevat kunnan ja tontinomistajien välistä vastuunjakoa ja kadulla tehtävien töiden ohjausta.

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus pitää sisällään asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet.

KATUJEN KUNNOSSAPITO

Katujen kunnossapidosta Jämsän kaupungissa vastaa kunnallistekniset palvelut, jonka tehtävänä ovat katujen, teiden, kevyen liikenteen väylien, siltojen, torien ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt.

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITO

Kaupungin puistotoimi pitää kunnossa ja ylläpitää rakentamiaan puistoja ja leikkipaikkoja, liikenneviheralueita, uimaranta- ja retkeilyalueita. Viheralueita hoidetaan hyväksytyn viherhoitoluokituksen mukaisesti. Puistotoimen kunnossapidon tehtäviin kuuluu kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden, laitteiden ja varusteiden hoitaminen sekä viheralueiden yleiseen siisteyden ylläpitäminen sekä maa- ja metsätilojen hoito. Puistotoimessa laaditaan asemakaavoitettujen puistojen ja leikkipaikkojen, liikenneviheralueiden, liikuntaviheralueiden sekä kaupungin kiinteistöjen pihojen vihersuunnitelmia.


Palvelun toteuttaa: Jämsän kaupunki (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)