suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hattulan kunta

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Hattula
  • Julkinen palvelu

Kunnan tekninen yksikkö huolehtii asemakaava-alueilla katujen ja kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden siisteydestä ja kunnossapidosta. Lisäksi se huolehtii esimerkiksi kunnan uimarannoista, venepaikoista ja monenlaisista liikuntapaikoista eri puolilla kuntaa.

Kesäaikana erilaiset ulkoalueiden ylläpitotyöt tehdään pääasiassa kunnan omana työnä, liikenneväylien talvikunn ...

Toimi näin

Jos havaitset ongelmia tai puutteita kunnan ylläpitämillä teillä tai muilla yleisillä alueilla, ota yhteyttä kunnan tekniseen yksikköön. Yhteystiedot eri viranhaltijoille löydät kunnan verkkosivuilta.

Lomakesivuilla on sähköisesti lähetettävä katuvalojen vikailmoitus.

Sekä kunnan ylläpitämillä että muilla maanteillä teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista voit ilmoittaa myös tienkäyttäjän linjalle puhelimeen. Tienkäyttäjän linja palvelee 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Soittaessasi kerro, missä ja mitä on tapahtunut sekä minkälaista haittaa siitä aiheutuu liikenteelle.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Hattulan kunta

Palvelusta vastaa

Hattulan kunta
Tekstistä vastaa: Hattulan kunta
Päivitetty: 22.9.2023