suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hangon kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito:

  • Palvelu
  • Hanko
  • Julkinen palvelu

Kunta vastaa katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta, torista, puistoista, istutuksista ja muista yleisistä alueista asemakaava-alueella. Tontinomistaja on velvollinen hoitamaan tonttiin rajoittuvan katualueen puhtaanapidosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHangon kaupunki
Palvelusta vastaaHangon kaupunki
Alue Hanko
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hangon kaupunki
Päivitetty: 7.9.2021