suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden käyttöluvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Vaasan kaupunki vuokraa alueitaan muun muassa erilaisia tapahtumia ja harrastustoimintaa varten. Hakemusta varten tulee tietää alueen sijainti, laajuus, käyttöajankohta sekä käyttötarkoitus. Tapahtuman järjestäjän tulee myös huolehtia muista tarvittavista luvista.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Lupaa voit hakea täyttämällä kadun tai muun yleisen alueen käyttölupahakemuksen ja lähettämällä sen Vaasan kaupungin kuntatekniikkaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.


Voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika määräytyy tapauskohtaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 18.6.2020