suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Ota yhteys tekniseen toimistoon.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Ota yhteyttä tekniseen toimistoon kunnanrakennusmestariin. Pidempiaikaisen vuokraamisen osalta tee kirjallinen aloite kaavatoimikunnalle. Aloite toimitetaan Vesilahden kuntaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kiinteistönomistajat eivät saa ottaa yleisiä- tai virkistysalueita käyttöönsä ilman asianmukaisia lupia ja sopimuksia.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.


Voimassaoloaika

Sopimuksen mukaan

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 13.2.2020