suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Varkauden kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Varkaus
  • Julkinen palvelu

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Varkauden kaupunki ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksien perusteella kaupunki valvoo, että työt eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita.

Yleisillä alueilla työskenneltäessä tarvitaan seuraavat luvat/ilmoitukset:

· Sijoitusl ...

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Luvat haetaan kaupungin www-sivujen kautta eLupa sovelluksella. Lupien käsittlyaika on enintään 21 vrk.

Hakemuksen liitteet on kerrottu kulloinkin voimassa olevassa ohjeessa "Katujen ja muidenyleisten alueiden työlupaohjeet- ja ehdot"

Voit myös jättää neuvontapyynnön, mikäli hankkeesi vaatii ammattilaisen suunnitteluapua.

Lupien käsittelyä hoitaa Varkaudessa kaupungininsinööri, kaupunginpuutarhuri ja aluevastaava. Neuvontaa lupien hakemiseen saat em. henkilöiltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Luvan hakijan on noudatettava kaupungin ohjetta ”Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet- ja ehdot”. Lisäksi kaupunki voi antaa tarpeellisia määräyksiä muun muassa liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden tai esteettömyyden varmistamiseksi.

Töistä aiheutuva haitta liikenteelle ja ympäristölle on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä. Työkohde kunnostetaan tasoltaan vähintään yhtä hyväksi kuin mitä se oli ennen töitä.

Koska katulupamaksu perustuu työhön käytettävän alueen laajuuteen ja työn kestoon, on kaivutyöt pyrittävä rajaamaan tarkasti ja työ tekemään nopeasti ja turvallisesti.


Voimassaoloaika

Lupa myönnetään tapauskohtaisesti määräajaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Varkauden kaupunki

Palvelusta vastaa

Varkauden kaupunki
Tekstistä vastaa: Varkauden kaupunki
Päivitetty: 30.12.2022