suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervolan kunta

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tervola
  • Julkinen palvelu

Kaivulupaa ja alueiden käyttölupaa (mm. johtojen ja kaapeleiden sijoittaminen) sekä määräaikaisten mainostaulujen ja opasteiden sijoitusluvat ja kunnan hallinnoimien alueiden lyhytaikaista sulkemista haetaan tekniseltä toimelta.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon on liitetty karttaote. Lisätietoja asiasta saa tekniseltä johtajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Määräaikaisten mainostaulujen ja opasteiden sijoitusluvat ja kunnan hallinnoimien alueiden lyhytaikaista sulkemista koskevat luvat käsittelee tekninen johtaja. Muut luvat käsitellään pääsääntöisesti teknisen lautakunnan kokouksissa, joten hakemukset tulee toimittaa tekniselle osastolle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Luvan voimassaolo katsotaan toimenpiteen/toiminnan mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Tervolan kunta

Palvelusta vastaa

Tervolan kunta
Tekstistä vastaa: Tervolan kunta
Päivitetty: 15.11.2022