suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Someron kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Somero
  • Julkinen palvelu

Yleisellä alueella järjestettävä väliaikainen tapahtuma, konsertti tai vastaava yleisen alueen käyttö vaatii myös luvan. Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Tarvittaessa lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Johtojen, laitteiden, kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittamiseen yleiselle alueelle tarvitset sijoitusluvan. Sijoituslupa tehdään hakijan ja kaupungin välillä.

Lupaa haetaan myös silloin, kun hakija haluaa ottaa tilapäisesti käyttöön kaupungille kuuluvaa aluetta esimerkiksi kaivamistarkoituksessa, työn toteuttamisessa tai tapahtuman järjestämisessä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi: - erilaiset kaivutyöt kuten putki- ja kaapelityöt - kiinteistön rakentamis- ja korjaustyöt, jos työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta - katu- tai yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.


Voimassaoloaika

Luvassa määritelty aika

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSomeron kaupunki
Palvelusta vastaaSomeron kaupunki
Alue Somero
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Someron kaupunki
Päivitetty: 25.11.2019