suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Kaupungin yleisellä alueella tehtävät työt ja järjestettävät tapahtumat sekä mainokset vaativat yleisten alueiden käyttöluvan. Hakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin. Pyrimme käsittelemään luvan mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 21 vuorokauden kuluessa. Työ voidaan aloittaa heti, kun kaupunki on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Jos kaupunki ei ole käsitellyt hakemusta 21 vuorokauden kuluessa, työ voidaan kuitenkin aloittaa. Lupapäätöksen mukana toimitetaan tarvittaessa lisäohjeita käyttöön liittyen.

Katujen ja yleisten alueiden lupien osalta kaupunki siirtyy Lupapiste.fi - palvelun käyttöön 8.7.2021.

Kaikki neuvontapyynnöt, lupahakemukset ja -ilmoitukset käsitellään Lupapiste.fi - palvelun kautta.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on tarkoitettu yleisten alueiden käyttöluvan hakijoille. Katuinsinööri laatii lupaehdot ja myöntää luvat. Tällä hetkellä itse luvan hakeminen on maksutonta, mutta katualueen sekä puistoalueilla tehtävien töiden osalta peritään katulupaehtojen mukainen maksu. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu kaksinkertaisena.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Katualueen sekä puistoalueilla tehtävien töiden osalta peritään katulupaehtojen mukainen maksu. Käyttöluvista voidaan periä korvauksia. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu kaksinkertaisena.


Käsittelyaika

Lupahakemuksen pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti kuitenkin viimeistään 21 päivän aikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNokian kaupunki
Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 2.7.2021