suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaan kunnan hallinnoimilla kaduilla ja yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman tienpitäjän lupaa. Työstä vastaavan on haettava kunnalta sijoittamis- ja katutyölupa kadulla tai muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä. Lupa tarvitaan myös johtojen ja laitteiden ym. sijoittamisesta kunnan maalle.

Lupamenettelyllä varmistetaan muun muassa katualueella suoritettavien kaivutöiden jälkei ...

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

SIJOITTAMISLUPAa haettaessa vastaa hakija johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvistä selvityksistä eli mm. maanomistuksen, kaavatilanteen ja johtotietojen selvittämisestä sekä puiden kartoituksesta. Sijoittamissopimuksen jälkeen on aina haettava katutyölupaa ennen töiden aloittamista. Tonttien vesi- ja viemäriliittymiin et tarvita sijoittamislupaa, liittymislupa ja katutyölupa riittävät.

Täytä sijoittamislupahakemus tai samat tiedot sisältävä oma sopimusluonnos. Tulostettava hakemuslomake hakuohjeineen löytyy verkkosivulta. Lähetä lupahakemus liitteineen kunnan tekniselle toimelle sähköpostitse (tekninentoimi@laukaa.fi) tai postitse (PL 6, 41341 Laukaa). Lisätietoja saat suunnitteluinsinööriltä.

KATUTYÖLUPAa haetaan silloin, kun haluat ottaa tilapäisesti käyttöön kunnalle kuuluvaa aluetta esimerkiksi kaivamistarkoituksessa, työn toteuttamisessa tai tapahtuman järjestämisessä.

Täytä katutyölupahakemus. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Tulostettava hakemuslomake hakuohjeineen löytyy verkkosivulta (www.laukaa.fi/palvelut/yleisten-alueiden-luvat). Lähetä lupahakemus liitteineen kunnan tekniselle toimelle sähköpostitse (tekninentoimi@laukaa.fi) tai postitse (PL 6, 41341 Laukaa). Lisätietoa saat katurakennusmestarilta.

Yleisellä alueella järjestettävä väliaikainen tapahtuma, konsertti tai vastaava yleisen alueen käyttö vaatii myös luvan. Hae lupa katutyölupahakemuksella. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja lähetä hakemus tekniselle toimelle. Lisätietoja saat puistomestarilta ja katurakennusmestarilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Voimassaoloaika

Voimassaoloaika ilmoitetaan päätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Laukaan kunta

Palvelusta vastaa

Laukaan kunta
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 18.10.2022