suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaan kunnan hallinnoimilla kaduilla ja yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman tienpitäjän lupaa. Työstä vastaavan on haettava kunnalta sijoittamis- ja katutyölupa kadulla tai muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä. Lupa tarvitaan myös johtojen ja laitteiden ym. sijoittamisesta kunnan maalle.

Lupamenettelyllä varmistetaan muun muassa katualueella suoritettavien kaivutöiden jälkeinen rakenteiden ennalleen palauttaminen ja liikenteen sujuminen kadun normaalista poikkeavan käytön aikana.

Myös katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tulee hakea lupa kunnalta. Laukaan kunta ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Lupamenettelyllä perusteella kunta valvoo, että työt eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita.

Kaikkien lupien osalta hakijan tulee olla ajoissa liikkeellä noin kuukautta ennen työmaan alkamista tai tapahtuman järjestämistä, jotta hakemuksesta ehditään tehdä päätös.

SIJOITTAMISLUPA tarvitaan johtojen, laitteiden, kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittamiseen yleiselle alueelle. Sijoittamissopimus tehdään hakijan ja kunnan välillä.

Yleisellä alueella tarkoitetaan kunnan omistuksessa tai hallussa olevaa asemakaavan mukaista katu- puisto- ja muuta yleistä aluetta. Jos em. laitteet sijoittuvat asemakaavan mukaiselle katualueelle, tällöin tarvitaan myös katutyölupa.

Sijoituslupaa tarvitaan myös asemakaavan ulkopuolisella alueella, mikäli sijoitettavat laitteet yms. tulevat olemaan kunnan omistamalla kiinteistöllä.

Maanpäällisten rakennelmien; mm. jakokaapit ja muuntamot, rakentamiseksi tarvitaan lupa kunnalta ja sitä haetaan sijoittamislupalomakkeella. Muuntamon rakentamiseen tarvitaan myös toimenpidelupa, joka haetaan kunnan rakennusvalvonnasta

KATUTYÖLUPA tarvitaan Laukaan kunnan hallinnoimilla kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin. Katutyölupaa hakee työstä vastaava. Katutyölupaa ei tarvita asemakaavan ulkopuolisilla alueilla.

Tonttien vesi- ja viemäriliittymien rakentamiseen tarvitaan katutyölupa ainoastaan silloin, jos työskentelet katualueella.

TAPAHTUMALUPA tarvitaan katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön. Laukaan kunta ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

SIJOITTAMISLUPAa haettaessa vastaa hakija johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvistä selvityksistä eli mm. maanomistuksen, kaavatilanteen ja johtotietojen selvittämisestä sekä puiden kartoituksesta. Sijoittamissopimuksen jälkeen on aina haettava katutyölupaa ennen töiden aloittamista. Tonttien vesi- ja viemäriliittymiin et tarvita sijoittamislupaa, liittymislupa ja katutyölupa riittävät.

Täytä sijoittamislupahakemus tai samat tiedot sisältävä oma sopimusluonnos. Tulostettava hakemuslomake hakuohjeineen löytyy verkkosivulta. Lähetä lupahakemus liitteineen kunnan tekniselle toimelle sähköpostitse (tekninentoimi@laukaa.fi) tai postitse (PL 6, 41341 Laukaa). Lisätietoja saat suunnitteluinsinööriltä.

KATUTYÖLUPAa haetaan silloin, kun haluat ottaa tilapäisesti käyttöön kunnalle kuuluvaa aluetta esimerkiksi kaivamistarkoituksessa, työn toteuttamisessa tai tapahtuman järjestämisessä.

Täytä katutyölupahakemus. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Tulostettava hakemuslomake hakuohjeineen löytyy verkkosivulta (www.laukaa.fi/palvelut/yleisten-alueiden-luvat). Lähetä lupahakemus liitteineen kunnan tekniselle toimelle sähköpostitse (tekninentoimi@laukaa.fi) tai postitse (PL 6, 41341 Laukaa). Lisätietoa saat katurakennusmestarilta.

Yleisellä alueella järjestettävä väliaikainen tapahtuma, konsertti tai vastaava yleisen alueen käyttö vaatii myös luvan. Hae lupa katutyölupahakemuksella. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja lähetä hakemus tekniselle toimelle. Lisätietoja saat puistomestarilta ja katurakennusmestarilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Luvan hinta määräytyy kunnanhallituksen hyväksymän hinnaston mukaisesti. Hinnasto löytyy ohjeistuksesta (www.laukaa.fi/palvelut/yleisten-alueiden-luvat).


Voimassaoloaika

Voimassaoloaika ilmoitetaan päätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021