suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Kaivulupaa tai alueiden käyttölupaa voit hakea Lupapiste.fi -palvelun kautta. Kun mahdollinen aloituskatselmus on pidetty ja lupa myönnetty, työn voi aloittaa. Tällä menettelyllä varmistetaan, että työmaajärjestelyt ovat asianmukaisia, mahdolliset aikaisemmin syntyneet vauriot saadaan kirjattua ylös eikä hakija joudu niitä korvaamaan.

Työn valmistuttua luvan hakija ilmoittaa siitä valvojalle kirjallisesti sähköpostilla. Jos aloituskatselmus on pidetty, pidetään loppukatselmus alueen hyväksymisestä takaisin yleiseen käyttöön ja vuokran päättämiseksi.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.


Voimassaoloaika

Jokaiselle työlle määritellään arvioitu työaika.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 4.12.2019