suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jokioisten kunta

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Jokioinen
  • Julkinen palvelu

Katujen ja viheralueiden sekä muiden yleisten alueiden käyttöön vaaditaan lupa. Lupaa pitää hakea mainostamista, kaivutöitä, tapahtumia ja liikennejärjestelyjä varten. Jokioisten kunta ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Työt eivät saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoittaa olemassa olevia rakenteita.

Jokioisten kunnan tekninen osasto on laatinut ohjeet kaivutöiden suorittamisesta yleisillä alueilla. Töillä tarkoitetaan mm. viemärien, johtojen, kaapeleiden sekä kaukolämpöputkien kaivamista kunnan omistamille ja hallinnoimille katu-, puisto- ja muille yleisille alueille. Kaivuutöitä varten tarvitaan kaivu- ja/tai sijoituslupa, joka tehdään hakijan ja kunnan välillä. Lupien käsittelystä, työn valvonnasta ja yleiselle alueelle aiheutetusta haitasta määräytyy kaivutaksa, joka määräytyy kaivutyön keston mukaan.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Ohjeet kaivu- ja/tai sijoituslupien hakemiseen löytyvät Jokioisten kunnan Internet-sivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Katujen ja viheralueiden sekä muiden yleisten alueiden käyttöön vaaditaan lupa.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Lupien käsittelystä, työn valvonnasta ja yleiselle alueelle aiheutetusta haitasta määräytyy kaivutaksa, joka määräytyy kaivutyön keston mukaan.


Määräaika

Kaivu- ja/tai sijoituslupaa pitää hakea viimeistään kuukausi ennen töiden aloittamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJokioisten kunta
Palvelusta vastaaJokioisten kunta
Alue Jokioinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jokioisten kunta
Päivitetty: 31.1.2022