suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Katu- tai puistoalueen käyttö terassina, tapahtumissa, nosto-, kaivu- ja rakennustöissä tai muu alueen rajaaminen johonkin tarkoitukseen on luvanvaraista toimintaa.

Jos vuokraat yksityishenkilönä katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaata varten, tulee sinun pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamista varten on haettava kaivulupa. Lupahakemuksen löydät "Lomakkeet" -välilehdeltä. Hakemuksella on kerrottu lupaan liittyvät määräykset ja ehdot.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Vapaamuotoiset hakemukset yleisten alueiden käyttöönotosta osoitetaan kaupungininsinöörille. Kaivulupa haetaan "Lomakkeet" -välilehdeltä löytyvällä hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Tilapäisistä yleisten alueiden luovuttamisesta peritään korvausta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa lupaehdoissa määritellyn ajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 22.4.2022