suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyrynsalmen kunta

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hyrynsalmi
  • Julkinen palvelu

Ulkopuoliset toimijat voivat aika-ajoin tarvita työnsä suorittamiseen kunnan yleisiä alueita, johon tarvitaan omat käyttöluvat ja myös mahdollisesti vuoraus. Kunnan omistamat yleisalueet viittaavat kunnan omistuksessa ja voimassa olevaan asemakaavaan. Asemakaavan piirissä yleisenä alueena voi olla merkittynä esimerkiksi kadut, puistot tai vastaavat yleiset alueet.

Hyrynsalmen kunnan ylläpitämillä ...

Toimi näin

Kunnan ulkoilualuepalveluista voi tiedustella yleisalueiden vuokrauksesta tai katu-, sijoittamis- tai tapahtumalupia, joita toiminta yleisillä alueella edellyttää. Lupahakemukset pyydetään lähettämään kunnan ulkoilupalveluihin Hyrynsalmen kunnan kirjaamon kautta joko sähköisesti tai paperisena tulosteena postitettuna.

Lupaa hakevan tahon tulee hyvissä ajoin lähettää lupahakemus kunnan viher- ja ulkoalueista vastaavalle viranomaiselle.

Työhön liittyvien laitteiden tai johtojen sijoittaminen kuuluvat oman sijoittamislupansa puolelle, joka tulee myös hakea ennen työn aloittamista. Vastaavasti kadun puolelle ulottuva työ edellyttää katutyölupaa. Kunnan yleisillä alueilla järjestettävät tapahtumat tarvitset tapahtumaluvan.

Sijoittamislupa haetaan ennen katutyölupaa. Vesi- ja viemäriliittymiin ei tarvita omaa lupaansa kunnalta. Katulupaa haetaan esimerkiksi kaivamistarkoituksessa tai tapahtumien järjestämisessä. Yleisalueella järjestettävä väliaikainen tilaisuus tai yleisötapahtuma edellyttää omaa tapahtumalupaansa.


Määräaika

Lähetä hakemukset hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Hakemukset tulee lähettää viimeistään kuukautta ennen toiminnan alkamista ja mieluiten ennen sitä.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika myönnetään tapauskohtaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Hyrynsalmen kunta

Palvelusta vastaa

Hyrynsalmen kunta
Tekstistä vastaa: Hyrynsalmen kunta
Päivitetty: 28.8.2023