suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Heinolan kaupunki ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksien perusteella kaupunki valvoo, että työt eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita.

Sijoittamissopimus

Johtojen, laitteiden, kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden s ...

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Hae lupaa vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee mainita ajankohta, lyhyt kuvaus tapahtumasta, nimetty yhteyshenkilö ja yhteystiedot sekä selvitys mahdollisista liikennejärjestelyistä. Hinta määräytyy palveluhinnaston mukaisesti. Lähetä hakemus Heinolan kaupungin kirjaamoon joko sähköpostitse tai toimita se paikan päälle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Hakemuksen mukaisesti.

Käsittelyaika

Luvan käsittely ja lainvoimaistuminen vaatii vähintään 21 vrk.

Voimassaoloaika

Hakemuksen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Palvelun toteuttaa

Heinolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Heinolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 18.12.2019