suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Heinolan kaupunki ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksien perusteella kaupunki valvoo, että työt eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita.

 

Sijoittamissopimus

Johtojen, laitteiden, kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittamiseen yleiselle alueelle tarvitset sijoittamissopimuksen. Sijoittamissopimus tehdään hakijan ja kaupungin välillä.

Hakijana tehtäviisi kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö eli mm. maanomistuksen, kaavatilanteen ja johtotietojen selvittäminen sekä puiden kartoitus. Sijoittamissopimuksen jälkeen haet aina katuluvan ennen töiden aloittamista. Tonttien vesi- ja viemäriliittymiin et tarvitse sijoittamislupaa, vaan liittymislupa ja katulupa riittävät.

 

Katulupa

Hae katulupaa siinä tapauksessa, kun haluat ottaa tilapäisesti käyttöön kaupungille kuuluvaa aluetta esimerkiksi tapahtuman järjestämisessä, työn toteuttamisessa tai kaivamistarkoituksessa.

Töitä voivat olla esimerkiksi:

erilaiset kaivutyöt kuten putki- ja kaapelityöt

kiinteistön rakentamis- ja korjaustyöt, jos työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta

katu- tai yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet

tonttiliittymien rakentaminen

katu- tai yleiseltä alueelta tehtävät nostotyöt

siirtolavojen, työmaakoppien ja rakennustarvikkeiden yms. väliaikainen säilyttäminen yleisellä alueella

Myös yleisellä alueella järjestettävä väliaikainen tapahtuma, kuten konsertti tai vastaava vaatii myös luvan.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Hae lupaa vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee mainita ajankohta, lyhyt kuvaus tapahtumasta, nimetty yhteyshenkilö ja yhteystiedot sekä selvitys mahdollisista liikennejärjestelyistä. Hinta määräytyy palveluhinnaston mukaisesti. Lähetä hakemus Heinolan kaupungin kirjaamoon joko sähköpostitse tai toimita se paikan päälle.  

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.


Määräaika

Hakemuksen mukaisesti.

Käsittelyaika

Luvan käsittely ja lainvoimaistuminen vaatii vähintään 21 vrk.

Voimassaoloaika

Hakemuksen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 18.12.2019