suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kattilalaitoksen käytönvalvoja

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Tietyillä kattilalaitosten käytönvalvojilla pitää riittävän asiantuntemuksen lisäksi olla pätevyyskirja. Pätevyyskirja vaaditaan, jos kattilalaitoksen rekisteröitävien höyry- tai kuumavesikattiloiden

• yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai

• suurin sallittu käyttöpaine on yli 10 bar.

Pätevyyskirjoja on viisi tasoa B-koneenhoitajankirjasta ylikonemestarinkirjaan. Vaadittu pätevyyskirja lasketaan kattilalaitoksen kattiloiden paineen ja tehon perusteella.

Toimi näin

Pätevyyskirjan myöntää hakemuksesta Inspecta Sertifiointi Oy. Liitä mukaan

- työtodistukset, joista selviää vaadittu työkokemus

- koulu-, kurssi- ja ammattitutkintotodistukset

- tieto mahdollisesta aiemmasta pätevyyskirjasta

Kenelle ja millä ehdoin

Pätevyyskirjaa haetaan Tukesin hyväksymältä tarkastuslaitokselta (Inspecta Sertifiointi Oy).

Jotta voit saada pätevyyskirjan, sinulla pitää olla

• työkokemusta kattilalaitoksista ja

• voimalaitosalan ammatillinen tutkinto.

Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on tutkinnossaan kattilalaitoksiin liittyviä opintosuorituksia ja työkokemusta kattilalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytönvalvojana.

Palvelu on maksullinen.

Pätevyyskirjoista laskutetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Perustiedot

Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 12.5.2021