suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kasvinsuojeluaineen ja rinnakkaisvalmisteen hyväksyminen sekä koetoimintalupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettua ainetta tai valmistetta saa Suomessa saattaa markkinoille tai käyttää vain, jos se on hyväksytty kasvinsuojeluaineeksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että sen sisältämä tehoaine on hyväksytty EU:ssa käytettäväksi. Kasvinsuojeluaineen hyväksymistä haetaan Tukesista. Kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettua ainetta tai valmistetta, jota ei ole hyväksytty kasvinsuojeluaineeksi saa valmistaa, varastoida tai tuoda maahan vain tutkimus‑ ja koetoimintaa tai maastavientiä varten. Tutkimus- ja koetoiminta edellyttää luvan hakemista Tukesista.

Toimi näin

Täytä lomakkeet huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Kasvinsuojeluvalmisteiden luvanhakijoiden tulee käyttää maaperäpitoisuuslaskurin tuottamia pitoisuuksia maaperäeliöiden riskinarvioinnissa toimittaessaan valmistehyväksyntää varten tarvittavan aineiston Tukesille.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakijalla on oltava pysyvä toimipaikka jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Vaatimusten vastainen toiminta johtaa käyttöoikeuden epäämiseen.

Kasvinsuojeluaineen hyväksymisen edellytyksenä on, että sen sisältämä tehoaine on hyväksytty EU:ssa käytettäväksi. Kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijan tulee ilmoittaa Suomessa vuosittain markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrät Tukesille.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Lupa on saatava ennen kasvinsuojeluaineen markkinoille saattamista/käyttämistä.

Käsittelyaika

Riippuu hakemustyypistä.

Voimassaoloaika

Hyväksyminen annetaan enintään kymmeneksi vuodeksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 4.4.2022