suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Kasvihuonekaasujen päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kasvihuonekaasujen päästölupa tarvitaan, jotta päästökaupan piiriin kuuluva laitos saa päästää hiilidioksidia ilmakehään.

Päästölupa tarvitaan muun muassa polttoaineiden polttoon laitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 megawattia ja niiden kanssa samaan kaukolämpöverkkoon liitettyjen pienempien polttolaitosten sekä öljynjalostamoiden, ja eräiden teräs-, mineraali- ja metsäteoll ...

Toimi näin

  1. Valtuuta yksi tai useampi henkilö yhtiön FINETS-järjestelmän käyttäjäksi Suomi.fi-valtuutuksen avulla. Valtuusasia on nimeltään Päästölupa- ja päästöselvitystietojen toimittaminen. Jos Suomi.fi-valtuutusta ei voi tehdä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen paastolupa@energiavirasto.fi.
  2. Tee lupahakemus ja tarkkailusuunnitelman hyväksymishakemus täyttämällä lomakkeet päästökaupan sähköisessä asiointijärjestelmässä (FINETS). Jos laitokselle haetaan päästölupaa ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä osoitteeseen paastolupa@energiavirasto.fi

Uusiutuvan energian tuotantoon liittyvissä hankkeissa on haettava kasvihuonekaasujen päästölupaa ja tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, jos laitos kuuluu päästökaupan piiriin. Hakemukset jätetään aina FINETS-järjestelmässä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kasvihuonekaasujen päästölupa tarvitaan, jos laitos kuuluu päästökauppalain soveltamisalaan.

Päästölupa myönnetään, jos:

  • Toiminnanharjoittajan päästöjen tarkkailusuunnitelma ja päästöjen raportoimiseksi suunnitellut toimenpiteet ovat riittävät, asianmukaiset ja komission tarkkailuasetuksen mukaiset.
  • Toiminnanharjoittaja saa ympäristönsuojelua koskevien säännösten nojalla harjoittaa toimintaa.

FINETS-järjestelmässä asiointi edellyttää, että toiminnanharjoittaja on valtuuttanut edustajansa Suomi.fi-valtuudella asioimaan järjestelmässä.


Määräaika

Lupahakemus ja tarkkailusuunnitelman hyväksymishakemus on toimitettava Energiavirastolle vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Käsittelyaika

Energiaviraston on tehtävä päätös viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun hakemus ja sen mahdolliset täydennykset on vastaanotettu.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Energiavirasto

Palvelusta vastaa

Energiavirasto
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 28.3.2022