suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Kasvien ja kasvituotteiden tuonnin poikkeusluvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ruokavirasto voi myöntää luvan poiketa kasvien ja kasvituotteiden tuontivaatimuksista, jos niitä tuodaan tieteellistä tutkimusta varten, koetarkoituksiin tai lajikevalintaa varten. Luvan myöntäminen edellyttää, että tuonti ei aiheuta riskiä vaarallisten kasvintuhoojien leviämisestä Suomeen.

Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää toimintaan tarkoitetun laboratorion tai muun tilan hyväksymisen. Hyväk ...

Toimi näin

Poikkeuslupaa haetaan kirjallisesti lomakkeella, joka löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta. Ruokavirasto tekee luvan myöntämisestä kirjallisen päätöksen, jossa määritellään luvan ehdot.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää, että tuonti ei aiheuta riskiä vaarallisten kasvintuhoojien leviämisestä Suomeen. Lisäksi toimintaan tarkoitettu laboratorio tai muu tila tulee hyväksyä ennen tuontia. Hyväksyminen tapahtuu viranomaisen tekemän tarkastuksen perusteella. Tarkastustuloksen perusteella lupa myönnetään tai määrätään tutkimustilaan tehtäväksi korjaustoimenpiteitä ennen luvan myöntämistä.


Määräaika

Poikkeuslupaa tulee hakea ennen tuonnin aloittamista.

Käsittelyaika

Kaksi viikkoa

Voimassaoloaika

Tuonnin ajan ja kunnes poikkeusluvan varainen kasvi tai kasvituote on hävitetty asianmukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 4.1.2023