suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oikeusministeriö

Kansalaisaloitteen vireillepano

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kansalaisaloite antaa kansalaisille mahdollisuuden saada lakialoitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Kansalaisaloitteella voi ehdottaa uutta lakia, muutosta olemassaolevaan lakiin tai olemassaolevan lain kumoamista.

Aloitteen on koskettava asiaa, joka kuuluu eduskunnan lainsäädäntövallan alaisuuteen. Kansalaisaloitteet eivät voi koskea kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä ja niiden irtisanomista. Aloitteen voi laatia suomen tai ruotsin kielellä tai molemmilla kielillä.

Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulee sisältää ehdotus säädöstekstiksi. Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut.

Aloitteella on oltava sen sisältöä kuvaava otsikko ja päiväys, joka tulee kaikkiin kyseisen aloitteen kannatusilmoituksiin.

Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi kannattaa vireillepantuja aloitteita. Jos aloite saa kuuden kuukauden kuluessa vireillepanosta vähintään 50 000 Väestörekisterikeskuksen vahvistamaa kannatusilmoitusta, vireillepanija voi toimittaa aloitteen eduskunnan käsittelyyn.

Toimi näin

Kansalaisaloitteen voi panna vireille sähköisesti tunnistautumalla Kansalaisaloite.fihin. Vireillepanijan on nimettävä vähintään yksi edustaja ja varaedustaja hoitamaan asiaan liittyviä käytännön toimia.

Vireillepanija voi kerätä kannatusilmoituksia verkossa myös vireillepanijan järjestämässä verkkopalvelussa, joka on Viestintäviraston hyväksymä.

Sähköisten kannatusilmoitusten rinnalla kansalaisaloitteen vireillepanija voi kerätä kansalaisilta myös paperisia kannatusilmoituksia, jotka tulee tehdä oikeusministeriön vahvistamalle lomakekaavalle.

Kun kannatusilmoituksia on aloitteen vastuuhenkilöiden arvion mukaan vähintään 50 000, kansalaisaloitteen edustaja toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän.

Kun Väestörekisterikeskus on tarkistanut kannatusilmoitukset ja hyväksyttyjä kannatusilmoituksia on vähintään 50 000, aloitteen edustajan tulee toimittaa aloite eduskunnan käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa Väestörekisterikeskuksen päätöksestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kansalaisaloitteen vireillepanijana voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOikeusministeriö
Palvelusta vastaaOikeusministeriö
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Oikeusministeriö
Päivitetty: 1.7.2020