suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oikeusministeriö

Kansalaisaloitteen vireillepano

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Tekemällä kansalaisaloitteen voit saada lakialoitteesi eduskunnan käsiteltäväksi. Kansalaisaloitteella voi ehdottaa uutta lakia, muutosta olemassa olevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista.

Jokainen äänioikeutettu Suomen kansalainen voi kannattaa vireillepantuja aloitteita. Jos aloite saa kuuden kuukauden kuluessa vireillepanosta vähintään 50 000 Väestörekisterikeskuksen vahvistamaa kann ...

Toimi näin

 • Laita kansalaisaloite vireille sähköisesti tunnistautumalla verkkopalveluun Kansalaisaloite.fi.
 • Nimeä vähintään yksi edustaja ja varaedustaja hoitamaan asiaan liittyviä käytännön toimia.
 • Laadi aloite suomen tai ruotsin kielellä tai molemmilla kielillä.
 • Lisää aloitteeseen sen sisältöä kuvaava otsikko ja päiväys, joka tulee kaikkiin kyseisen aloitteen kannatusilmoituksiin.
 • Voit vireillepanijana kerätä kannatusilmoituksia verkossa myös järjestämässäsi verkkopalvelussa, joka on Viestintäviraston hyväksymä.
 • Sähköisten kannatusilmoitusten rinnalla voit kansalaisaloitteen vireillepanijana kerätä kansalaisilta myös paperisia kannatusilmoituksia, jotka tulee tehdä oikeusministeriön vahvistamalle lomakekaavalle.
 • Kun kannatusilmoituksia on aloitteen vastuuhenkilöiden arvion mukaan vähintään 50 000, kansalaisaloitteen edustaja toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän.
 • Kun Väestörekisterikeskus on tarkistanut kannatusilmoitukset ja hyväksyttyjä kannatusilmoituksia on vähintään 50 000, aloitteen edustajan tulee toimittaa aloite eduskunnan käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa Väestörekisterikeskuksen päätöksestä.

Kenelle ja millä ehdoin

 • Kansalaisaloitteen vireillepanijana voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen.
 • Aloitteen on koskettava asiaa, joka kuuluu eduskunnan lainsäädäntövallan alaisuuteen.
 • Kansalaisaloitteet eivät voi koskea kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä ja niiden irtisanomista.
 • Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulee sisältää ehdotus säädöstekstiksi.
 • Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut.

Palvelun toteuttaa

Oikeusministeriö

Palvelusta vastaa

Oikeusministeriö
Tekstistä vastaa: Oikeusministeriö
Päivitetty: 18.10.2022